dr inż. Marcin Jasiński

Tytuł/stopień:

 • dr inż.

Stanowisko:

 • adiunkt

Pracownik:

 • dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

 • +48 22 234 8118

Pokój: 

 • 1.3B

Profil w bazie USOSWEB (w tym KONSULTACJE):

Profil w bazie Mechatronika:

Tematyka badawcza: 

 • Diagnostyka wibroakustyczna z wykorzystaniem widm wyższych rzedów
 • Sensoryka i aktuatoryka w pojazdach

Publikacje: 

 1. Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of the higher spectra in the low-amplitude fatigue testing, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 25, No. 2, February 2011, pp. 704 ÷ 716,
  doi:10.1016/j.ymssp.2010.06.001
 2. Grzegorz, BORUTA, Marcin, JASIŃSKI, Use of bispectral measures in the defects analysis of the fuel supply system of the self-ignition engine. Combusion Engines, No. 3/2011 (146), str. 95.
 3. Grzegorz BORUTA, M. IMIOŁEK, Marcin JASIŃSKI, Identification of Componenets of Vibration Signal from the HATZ 1B40 Engine. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 3, 2011, pp 45 ÷ 51.
 4. Marcin Jasiński, Adam Gałęzia, Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, Hałas drogowy jako miara struktury natężenia ruchu. Zeszyty Naukowe IP, Nr. 5(86), 2011, str. 71÷82. 
 5. Marcin JASIŃSKI, Using the active support in simulations of vibrations transferred from the ground to large-scale structure supports. Zeszyty Naukowe IP, Nr. 2(83),2011, str. 31÷36. 
 6. Marcin JASIŃSKI, Use of bispectral measures in the failure stage evolution development. Acta Acoustica united with Acustica, Vol. 96, Suppl. 1, 2010, pp. 80 ÷ 81.
 7. Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Nonlinearity and intermodulation phenomena tracking as a method for detecting early stages of gear failures. Archives of transport, Vol. XXII, No 4, 2010, pp. 447÷462.
 8. Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of bispectral-based fault detection method in the vibroacoustic diagnosis of the gearbox. Engineering Asset Lifecycle Management, 2010, Part 19, pp. 651÷ 660,
  DOI: 10.1007/978-0-85729-320-6_76
 9. Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Zastosowanie widm wyższych rzędów w detekcji nieliniowości systemów, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 5(81), 2010, str. 65 ÷ 72.
 10. Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Examination of the impact of amplitude-modulated vibration on the course of a fatigue test (HCF), Diagnostyka Vol. 52, Nr 4, 2009, str. 35÷40.

Nagrody i odznaczenia:

        Zespołowa nagroda stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2006.