mgr inż. Krzysztof Rokicki

Tytuł/stopień:

 • mgr inż.

Stanowisko:

 • asystent

Pracownik:

 • badawczo-dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

 • +48 22 234 8118

Pokój: 

 • 1.2B

Profil w bazie USOSWEB (w tym KONSULTACJE):

Profil w bazie Mechatronika:

Patenty, zgłoszenia patentowe:

 • P-400217 „Sposób określania stanu wytężenia materiału na podstawie histerezy magnetomechanicznej”, 01.08.2012
 • P-401814 „Sposób diagnozowania nieprawidłowości w pracy układów mechanicznych poruszających się obiektów”, 29.11.2012

Wdrożenia:

 • "Opracowanie koncepcji, stworzenie prototypu i wdrożenie rozproszonego systemu internetowego wykorzystywanego przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich do elektronicznej obsługi skarg zgłaszanych przez konsumentów drogą e-mailową" dla Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, 01-234 Warszawa, ul. Kasprzaka 49, lipiec 2012.

Wykaz publikacji w czasopismach wymienionych na liście ministerialnej:

 1. Object model of experimental studies of impact of climatic conditions on the work of a bi-fuel engine, Marowski W., Rokicki K., Key Engineering Materials, Vol. 588, 2013, str. 202-209
 2. Use of diagnostic information in the algorithm used for planning the movement of an autonomous vehicle, Radkowski S., Rokicki K., Szulim P., Lubikowski K., Przegląd Mechaniczny, w recenzji
 3. Environmental influences on the work of the TEG in the exhaust system, Lubikowski K, Radkowski S., Rokicki K., Szczurowski K. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Nr 4(95), 2013, str. 99-106
 4. Interfejs diagnostyczny samochodu osobowego – projekt aplikacji w środowisku labview, Rokicki K., Mączak J., Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Nr 4(95), 2013, str. 177-186
 5. System do przechowywania danych eksperymentalnych wpływu warunków klimatycznych na pracę dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym, Lubikowski K, Radkowski S., Rokicki K., Szulim P., Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Nr 4(95), 2013, str. 107-112
 6. Informatyczny rozproszony system bazodanowy do ewidencjonowania porad eksperckich, Radkowski S., Rokicki K., Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Nr 4(95), 2013, str. 207-212
 7. Przegląd metod oceny stanu technicznego przestrzeni roboczej cylindrów silników spalinowych, Rokicki K., Szczurowski K., Zieliński Ł., Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Nr 2(93), 2013, str. 103-112
 8. Web platform for storing and sharing results of scientific experiments, Mączak J., Radkowski S., Rokicki K., Szczurowski K., Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Nr 3(89), 2012, str. 117-120
 9. Zastosowanie niskobudżetowych czujników pola magnetycznego w diagnostyce konstrukcji wielkogabarytowych, Lubikowski K., Mączak J., Rokicki K., Szulim P., Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 3(89), 2012,str. 135-146
 10. Stanowisko do diagnostyki pracy silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym w różnych warunkach klimatycznych, Lubikowski K., Rokicki K., Szulim P., Szczurowski K., Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Nr 3(89), 2012, str. 121-126
 11. Thermal Analyses of Exhaust System on Combustion Engine, Dybała J., Lubikowski K., Rokicki K., Szulim P., Wikary M., Journal of KONES Powertrain and Transport Vol. 19, 173-178, No 4 2012
 12. Proaktywna strategia eksploatacji w systemach transportowych – implementacja prototypu, Mączak J., Rokicki K., Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Nr 5(86), 2011, str. 159-164
 13. Systemy monitorowania pojazdów – przegląd istniejących rozwiązań i kierunki ich rozwoju, Radkowski S., Rokicki K., Studia I Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 2011, nr 47, str. 246-255

Autorstwo rozdziałów w monografii:

 • Wykorzystanie wieloźródłowej informacji w proaktywnej strategii eksploatacji. Praca zbiorowa pod redakcją naukową J.Dybały i S.Radkowskiego, Biblioteka Problemów Eksploatacji, 2012

Czynny udział w konferencjach naukowych (tytuł wystąpienia, nazwa i data konferencji):

 • IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r.  Rokicki K., Mączak J. Concept of the mobile system based on ARM microcontrollers for machine monitoring
 • X International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 27-30.2011r.  Rokicki K. Proactive maintenance strategy for transportation system - Implementation of a prototype
 • Techniki Wirtualne w Badaniach Stanu Maszyn, 26-27.09.2011, UTP Bydgoszcz  Radkowski S., Rokicki K. Systemy monitorowania pojazdów – przegląd istniejących rozwiązań i kierunki ich rozwoju  
 • XI International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 11-14.2012r., 2012  Mączak J., Radkowski S., Rokicki K., Szczurowski K. Web platform for storing and sharing results of scientific experiments
 • 12th International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, 03-06.04.2013 Lubikowski K., Radkowski S., Rokicki K., Szczurowski K. Impact of environmental factors on the operation of the TEG unit in the exhaust system
 • 12th International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, 03-06.04.2013  Lubikowski K., Radkowski S., Rokicki K., Szulim P. Impact of mechanical fault on motor work - test stand investigation
 • 12th International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš,03-06.04.2013  Lubikowski K., Radkowski S., Rokicki K., Szulim P. System for measurement data storage of impact of climatic conditions on the work of a bi-fuel diesel engine
 • V  Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej, Kraków, 3-5 września 2012r.  Marowski W., Radkowski S., Rokicki K. Object model of experimental studies of impact of climatic conditions on the work of a bi-fuel engine  
 • IV International Conference „Mechatronic Systems of Vehicles and Construction Machines” Warszawa, 30.11.2012  Janusz Abramowicz, Krzysztof Rokicki, Krzysztof Szczurowski Algorithms for fault diagnosis of can-bus in vehicles
 • IV International Conference „Mechatronic Systems of Vehicles and Construction Machines” Warszawa, 30.11.2012  Łukasz Zieliński, Krzysztof Rokicki, Krzysztof Szczurowski The analysis of crankshaft momentary rotational speed measurement for estimating of the internal combustion engine selected systems
 • IV International Conference „Mechatronic Systems of Vehicles and Construction Machines” Warszawa, 30.11.2012  Lubikowski K., Radkowski S., Rokicki K., Szulim P., Karpiuk M., Zieliński Ł. The test stand for bi-fuel diesel & gas engine
 • IV International Conference „Mechatronic Systems of Vehicles and Construction Machines” Warszawa, 30.11.2012  Szymon Gontarz, Kamil Lubikowski, Stanisław Radkowski, Krzysztof Rokicki, Przemysław Szulim Application of low-cost sensors in diagnostics of large-size construction
 • IV International Conference „Mechatronic Systems of Vehicles and Construction Machines” Warszawa, 30.11.2012  Robert Gumiński, Kamil Lubikowski, Stanisław Radkowski, Krzysztof Rokicki, Przemysław Szulim Test stand for brushless BLDC motor diagnosis
 • IV International Conference „Mechatronic Systems of Vehicles and Construction Machines” Warszawa, 30.11.2012  Kamil Lubikowski, Krzysztof Rokicki, Krzysztof Szczurowski, Przemysław Szulim Thermal analysis of the vehicle exhaust system in the task of energy cogeneration
 • IV International Conference „Mechatronic Systems of Vehicles and Construction Machines” Warszawa, 30.11.2012  Mateusz Karpiuk, Kamil Lubikowski, Stanisław Radkowski, Krzysztof Rokicki Analysis of the thermo-electric generators in the task of energy cogeneration

Staże naukowe:

 • 01.10.2009 - 30.06.2010, Wydział SiMR PW, asystent stażysta

Udział w projektach badawczych:

 • Narzędzia modelowania średnio-częstotliwościowych zjawisk drganiowo-akustycznych / Innowacyjna metodologia komputerowo wspomaganego projektowania dla wzmocnienia europejskiej konkurencyjności. Akronim: MID-MOD
 • Projekt badawczy N N509 289235 pt.: „Proaktywna strategia eksploatacji w systemie transportowym”
 • MONIT - „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności” projekt badawczy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.1.2
 • Projekt badawczy N N509 520940 pt.: „Kogeneracyjne zwiększenie efektywności energetycznej wielopaliwowego silnika spalinowego z wykorzystaniem kryteriów minimalizacji aktywności wibroakustycznej i zagrożeń środowiskowych”
 • Grant dziekański: „System do testowania nowych metod diagnostycznych w pojazdach – stanowisko do diagnostyki pracy silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym w różnych warunkach klimatycznych”
 • Grant dziekański: „Zastosowanie metod Data Mining w diagnostyce technicznej – koncepcja i walidacja modeli”
 • Projekt PBS pt: „Wykrywanie wczesnych faz uszkodzeń stalowych elementów konstrukcyjnych na podstawie analizy zjawisk magnetomechanicznych w ziemskim polu magnetycznym”
 • Projekt badawczy NCBiR pt. „Agregat uprawowo-siewny z mechatronicznym układem sterowania umożliwiającym zwiększenie prędkości roboczej i podwyższenie dokładności wysiewu”