Pracownicy Zakładu Ciągników i Napędów Hydraulicznych

Stanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko Nr pokoju Telefon E-mail
Profesor uczelni,
kierownik zakładu
dr hab. inż. Mączak JĘDRZEJ 1.3B 22 234 8118 jedrzej.maczak@pw.edu.pl
Asystent mgr inż. Krzysztof BOGDZIŃSKI 1.2E 22 234 8118 krzysztof.bogdzinski@pw.edu.pl
Adiunkt dr inż. Adam GAŁĘZIA 2.4A 22 234 8511 adam.galezia@pw.edu.pl
Profesor uczelni dr hab. inż. Szymon GONTARZ 2.4A 22 234 8511 szymon.gontarz@pw.edu.pl
Adiunkt dr inż. Marcin JASIŃSKI 1.3B 22 234 8118 marcin.jasinski@pw.edu.pl
Profesor uczelni dr hab. inż. Lech KNAP 2.2A 22 234 8591 lech.knap@pw.edu.pl
Asystent mgr inż. Jakub LORENCKI 1.2E 22 234 8118 jakub.lorencki@pw.edu.pl
Adiunkt dr hab. inż. Michał MAKOWSKI 2.2A 22 234 8591 michal.makowski1@pw.edu.pl
Asystent mgr inż. Krzysztof ROKICKI 1.2D 22 234 8118 krzysztof.rokicki@pw.edu.pl
Adiunkt dr inż. Krzysztof SZCZUROWSKI 1.2A 22 234 8117 do 19 krzysztof.szczurowski@pw.edu.pl
Adiunkt dr inż. Przemysław SZULIM 2.4A 22 234 8511 przemyslaw.szulim@pw.edu.pl
Adiunkt dr inż. Piotr TADZIK 2.4A 22 234 8511 piotr.tadzik@pw.edu.pl
Adiunkt dr inż. Aleksandra WASZCZUK-MŁYŃSKA 1.2F 22 234 8118 aleksandra.mlynska@pw.edu.pl
Adiunkt dr inż. Krzysztof WIĘCŁAWSKI 1.2C 22 234 8118 krzysztof.wieclawski@pw.edu.pl