Działalność naukowo-badawcza

 1. Analizy energetyczne pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
 2. Badania eksperymentalne, modelowanie i symulacja oraz projektowanie elektrycznych i hybrydowych układów napędowych pojazdów.
 3. Sterowanie rozdziałem mocy w napędach hybrydowych i pojazdach z wielosilnikowym napędem elektrycznym.
 4. Diagnostyka i sterowanie pracą układów napędowych i komponentów pojazdów elektrycznych i hybrydowych, w tym z wykorzystaniem analizy danych metodami sztucznej inteligencji.
 5. Badania systemów magazynowania energii pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
 6. Badania dynamiki i stateczności ruchu pojazdów z wielosilnikowym napędem elektrycznym.
 7. Badania układów napędowych z ogniwami paliwowymi.
 8. Współpraca pojazdów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną typu Smart Grid.
 9. Zagadnienia niezawodności komponentów elektrycznych i hybrydowych układów napędowych pojazdów.
 10. Problematyka autonomizacji pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz ich funkcjonowania w inteligentnych systemach transportowych.
 11. Zagadnienia techniczno-ekonomiczne nisko- i zeroemisyjnych technologii przetwarzania i magazynowania energii w urządzeniach generacji rozproszonej i transporcie.
 12. Zagadnienia dotyczące technologii umożliwiających wykorzystanie wodoru w urządzeniach generacji rozproszonej i transporcie.