Działalność dydaktyczna

Cykl wykładów prowadzonych w ramach indywidualnego programu studiowania z zakresu konstrukcji i dynamiki pojazdów szynowych.

Studia pierwszego stopnia:

1. Budowa pojazdów szynowych

2. Układy napędu i hamowania pojazdów szynowych

3. Teoria ruchu pojazdów szynowych

4. Dynamika pojazdów szynowych

5. Bezpieczeństwo czynne i bierne pojazdów szynowych

6. Niekonwencjonalne pojazdy szynowe

Studia drugiego stopnia:

1. Dynamika układów napędowych pojazdów szynowych

2. Dynamika wzdłużna pojazdów szynowych

3. Oddziaływanie pojazdów szynowych z infrastrukturą