Działalność naukowo-badawcza

KONSTRUKCJA POJAZDÓW SZYNOWYCH

1. Projektowanie i obliczenia układów pochłaniających energię zderzenia pojazdów szynowych – symulacyjne testy zderzeniowe (programy LS-Dyna, Radios, VisualCrashStudio).

2. Obliczenia wytrzymałościowe struktur nośnych pojazdów szynowych (ramy wózków, nadwozia wagonów i pojazdów trakcyjnych) z wykorzystaniem MES (programy ANSYS, HyperWorks).

3. Projektowanie nowych rozwiązań podwozi, nadwozi i układów napędowych pojazdów szynowych (programy Siemens NX, CATIA, SolidWorks).

BADANIA POJAZDÓW SZYNOWYCH WSPOMAGANE KOMPUTEROWO

1. Implementacja mechaniki niegładkiej w modelowaniu pracy zawieszenia i urządzeń cięgłowo-zderznych (program VI-Rail).

2. Wykorzystanie nieliniowej teorii toczenia koła po szynie do oceny:

- oddziaływania pojazdu na tor kolejowy,

- zagrożenia wykolejeniem się pociągu,

- stanu zużycia kół i szyn.