Współpraca z sektorem przemysłowym

-       PESA S.A.

współpraca w zakresie projektowania i badań systemów bezpieczeństwa biernego pojazdów szynowych

-       EDAG Engineering Polska Sp. z o.o.

współpraca w zakresie projektowania nadwozi pojazdów szynowych;

-       GATX Rail Poland Sp. z o. o.

współpraca w zakresie bezpieczeństwa jazdy i  eksploatacji wagonów towarowych;

-       WAGONY ŚWIDNICA S.A.

współpraca w zakresie konstrukcji i  eksploatacji podwozi wagonów towarowych;

-       EURO WAGON Sp. z o. o.

współpraca w zakresie konstrukcji i  eksploatacji wagonów towarowych;

-       DYNAMIC Electric Stefan Pindera

współpraca w zakresie systemów pomiarowych do pomiarów parametrów w kontakcie koło-szyna;

-       INSTYTUT KOLEJNICTWA

współpraca w zakresie badań i eksploatacji pojazdów szynowych