Absolwenci PW liderami rankingu zarobków po studiach technicznych

Według ogólnopolskich badań, w roku 2019 absolwenci Politechniki Warszawskiej mogli poszczycić się najwyższą przeciętną zarobków spośród osób ze stażem pracy nie dłuższym niż rok, które uzyskały wykształcenie na krajowych uczelniach technicznych.

Mediana wynagrodzenia całkowitego osób, które ukończyły naszą uczelnię, wynosiła 4641 PLN brutto.

W badaniu wynagrodzeń w 2019 roku wzięły udział 1672 osoby w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Pełne wyniki rankingu zarobków absolwentów krajowych uczelni technicznych »