Absolwenci PW na czele rankingu wynagrodzeń po studiach technicznych

Według ogólnopolskich badań, w roku 2020 absolwenci Politechniki Warszawskiej mogli po raz kolejny z rzędu poszczycić się najwyższą przeciętną zarobków spośród osób, które uzyskały wykształcenie techniczne na krajowych uczelniach publicznych.

Mediana wynagrodzenia całkowitego naszych absolwentów wyniosła 7641 PLN brutto.

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) w 2020 roku wzięło udział 118 767 osób, spośród których połowa ma staż pracy krótszy niż 8 lat, a 42% to kobiety. Badanie przeprowadziła firma Sedlak & Sedlak.

Pełne wyniki rankingu zarobków absolwentów krajowych uczelni technicznych »