Dodatkowa rekrutacja na kierunek Electric and Hybrid Vehicles Engineering

Informujemy o dodatkowej rekrutacji na prowadzone w języku angielskim studia stacjonarne I stopnia dla kierunku Electric and Hybrid Vehicles Engineering w roku akademickim 2017/2018.

Dodatkowa rekrutacje będzie prowadzona w dniach 4 – 22 IX 2017 r. Limit przyjęć: 30 miejsc, wymagane minimum punktów: 75.

Rejestracja na stronie internetowej PW: www.zapisy.pw.edu.pl