Rekrutacja do Szkół Doktorskich

Od 1 lipca do 15 sierpnia trwa rejestracja kandydatów do Szkół Doktorskich, oferujących ponad 400 tematów badawczych do realizacji w ramach doktoratu i pozwalających wziąć udział w ciekawych projektach, często ze znanymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, a nawet uzyskać podwójny doktorat we współpracy z wybranymi uczelniami z całego świata.

Każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2372 zł miesięcznie. Może też wnioskować o dodatkowe stypendia z projektów Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, SEED – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich oraz o stypendia zagraniczne.

Szkoły Doktorskie jest to forma kształcenia, która zastąpiła studia III stopnia (doktoranckie). Szkoła Doktorska obejmuje konkretne dyscypliny naukowe.

Na Politechnice Warszawskiej mamy obecnie pięć Szkół Doktorskich, reprezentujących pełny wachlarz dyscyplin naukowych naszej uczelni.

Szczegółowe informacje »

Portal rejestracacyjny dla kandydatów do Szkół Doktorskich »