Rekrutacja – legitymacje studenckie

Uprzejmie prosimy o dokonanie wpłaty za legitymację studencką w terminie do 16 września 2020 r. Umożliwi to odbiór legitymacji do 1 października 2020 r. Osoby, które nie dokonają wpłaty we wskazanym terminie, otrzymają legitymację później, do końca października 2020 r.

Wpłaty za legitymację należy dokonać na indywidualny numer konta dostępny w systemie USOSWeb:

https://usosweb.usos.pw.edu.pl/

Aby zalogować się do serwisu USOSWeb należy wprowadzić numer PESEL jako login oraz hasło z systemu Rekrutacja PW. Następnie należy wybrać zakładkę „Dla studentów” oraz „Rozliczenia”, gdzie znajduje się informacja o kwocie wpłaty oraz indywidualny numer konta. Prosimy o dokonanie wpłaty na wskazany numer konta (jest on inny niż numer konta do opłat rekrutacyjnych).

Szczegółowa instrukcja korzystania z systemu USOSWeb jest dostępna pod adresem:

» Szczegółowa instrukcja korzystania z systemu USOSWeb

O terminie wydawania legitymacji poinformujemy Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej.