Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym – nowy kierunek studiów II stopnia

Na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych uruchomiono po raz pierwszy rekrutację na nowy kierunek stacjonarnych studiów II stopnia „Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym”. Jest to kierunek interdyscyplinarny realizowany w dwóch renomowanych uczelniach akademickich – Politechnice Warszawskiej i Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Studia rozpoczną się od semestru letniego bieżącego roku akademickiego i będą trwały trzy semestry, w trakcie których studenci będą odbywać zajęcia na obu współpracujących uczelniach.
Szczegółowe informacje