Wydział SiMR ponownie w czołówce rankingu studiów inżynierskich

fot. BPI

Wydział SiMR dwukrotnie uplasował się na czwartym miejscu w Polsce w ogólnopolskim rankingu kierunków technicznych. Prowadzone na naszym wydziale kierunki studiów Mechanika i Budowa Maszyn oraz Mechatronika zostały sklasyfikowane na 4. miejscu w tegorocznej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektyw.

W poprzedniej edycji tego rankingu oba kierunki znalazły się na odpowiednio 5. i 4. miejscu. Warto też zaznaczyć, że w rankingu tym Politechnika Warszawska może pochwalić się najlepszymi wynikami spośród wszystkich uczelni technicznych w kraju.

Oceniane było 21 kierunków studiów technicznych według 12 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów:

  • PRESTIŻ (badanie opinii kadry akademickiej);
  • ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY (badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” realizowane przez MNiSW);
  • POTENCJAŁ AKADEMICKI (ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie);
  • EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA (publikacje, cytowania, Field-Weighted Citation Impact);
  • POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY (jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, akredytacje);
  • INNOWACYJNOŚĆ (patenty i prawa ochronne, ew. wdrożenia).

Przedstawiciele uczelni, które prowadzą najlepsze inżynierskie studia w Polsce, spotkali się 17 kwietnia 2018 roku w Warszawie podczas Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego Perspektywy 2018, na którym wręczano pamiątkowe dyplomy.

Szczegółowe informacje o rankingu i zestawienia wyników