Studia niestacjonarne (zaoczne)

W ramach studiów niestacjonarnych I stopnia oferowane są dwa kierunki:

  • Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
  • Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych

  

Nabór na studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia

Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych prowadzona jest za pośrednictwem wspólnego dla całej PW portalu, według ustalonego terminarza.

Oferta wydziału SiMR

Oferowane kierunki kształcenia i limity przyjęć przy naborze na studia niestacjonarne I stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Terminarz rekrutacji

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych obowiązuje jednolity terminarz rekrutacji przyjęty w Politechnice Warszawskiej.