Studia stacjonarne (dzienne)

Oferta wydziału SiMR

Oferowane kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych II stopnia, które na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych zaczynają się od semestru letniego (od lutego), za wyjątkiem prowadzonego w języku angielskim kierunku Mechanics of Vehicles and Construction Machinery, który zaczyna się w semestrze zimowym (od października).

Terminarz rekrutacji

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych obowiązuje jednolity terminarz rekrutacji przyjęty w Politechnice Warszawskiej.