Numer telefonu bezpłatnej opieki medycznej dla studentow PW

Przychodnia Akademicka CenterMed Warszawa Sp. z o.o., od wielu lat opiekująca się pracownikami i studentami Politechniki Warszawskiej w zakresie bezpłatnej opieki lekarza internisty oraz medycyny pracy, od 04.04.2022 uruchamiła specjalny numer telefonu na potrzeby bezpłatnej opieki medycznej dla studentów Politechniki Warszawskiej:

22 592 48 30

Numer ten będzie służył do szybkiego zapisania się na wizytę lub uzyskania innej bezpłatnej pomocy medycznej (recepty, zwolnienia, skierowania, informacji) dla wszystkich potrzebujących tej pomocy studentów Politechniki Warszawskiej zarówno krajowych jak i obcojęzycznych. Z zasady pomoc będzie świadczona bezpłatnie wszystkim osobom objętym świadczeniami w ramach NFZ, zarówno tym zapisanym do naszych lekarzy internistów, jak i w postaci wizyt jednorazowych tym osobom spoza Warszawy, którzy posiadają wybranego lekarza w miejscu swojego zamieszkania.

 

Z bezpłatnej pomocy uzyskanej pod tym numerem mogą również korzystać studenci zagraniczni posiadający europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ, Kartę Polaka, Kartę stałego pobytu lub ubezpieczenie zdrowotne indywidualne, podpisane i opłacone w NFZ.

 

W przypadku problemów z ubezpieczeniem lub jego braku, konsultanci CenterMed pod tym numerem udzielą każdemu zainteresowanemu studentowi informacji o sposobach i formalnościach, jakie trzeba dopełnić, aby skorzystać z bezpłatnej pomocy medycznej w odpowiednich placówkach.