Informacje ogólne

Pościgi to nieodłączna część studiowania, szczególnie na naszym Wydziale. Ale żeby taki pościg mógł się odbyć, ktoś musi się zająć jego organizacją. WRS wprowadziła innowacyjną formę uruchamiania pościgów, która mimo iż przysporzyła nam nieco więcej pracy, bardzo ułatwiła życie zarówno studentom, jak i prowadzącym wyżej wspomniane zajęcia.

Otóż zdecydowaliśmy się na tworzenie wszystkich list pościgowych w biurze WRS, a następnie osoba zajmująca się u nas dydaktyką ustalała z prowadzącymi terminy i długość zajęć. W ten sposób zapanował nieco większy porządek.

Planujemy kontynuować tę pracę, jednak nie oznacza to, że studenci sami również nie mogą organizować potrzebnych im grup pościgowych. Pamiętajcie jednak, że jeżeli o czymś nie wiemy, ciężko nam wziąć za to odpowiedzialność, dlatego nawet jeżeli zdecydujecie się na działania indywidualne, prosimy chociaż o informowanie nas o swoich zamiarach.

A oto kilka niezbędnych informacji:

  • Żeby utworzyła się grupa pościgowa, zadeklarowanych musi być 15 osób.
  • Wpisanie się na listę nie oznacza automatycznego zapisania się na pościg – na zajęcia można uczęszczać dopiero po przedstawieniu w dziekanacie dowodu wpłaty!
  • Pieniądze za pościgi wpłacamy na konto.
  • Wysokość opłaty za godzinę pościgu jest stała.
  • Ilość godzin pościgu ustala prowadzący zajęcia.
  • Zasady zaliczenia pościgu ustala prowadzący zajęcia.