Inne stypendia

Inne stypendia o charakterze cyklicznym lub jednorazowe, o które mogą się ubiegać studenci Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych.

 

Stypendia Ministra MNiSW za wybitne osiągnięcia

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentom, którzy spełniają łącznie warunki określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. 214 poz. 1270 z późn. zm.)

Stypendia pomostowe

Stypendia pomostowe są skierowane do ambitnych i zdolnych maturzystów, którzy zamierzają podjąć studia dzienne. Program Stypendiów Pomostowych, poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów.

Stypendia z własnego funduszu stypendialnego PW

Student może ubiegać się o pomoc materialną z zasobów własnego funduszu stypendialnego Politechniki Warszawskiej.