Stypendia z własnego funduszu stypendialnego PW

Student może ubiegać się o pomoc materialną z zasobów własnego funduszu stypendialnego Politechniki Warszawskiej.

Dostępne są następujące rodzaje stypendiów:
 • Stypendium Senatu PW
 • Stypendium dla wyróżniających się studentów i doktorantów
 • Stypendium programu Athens
 • Stypendium programu Erasmus
 • Stypendium naukowe Rektora PW
 • Stypendium Asystenta Stażysty
 • Stypendium dla uczestników Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych
 • Stypendia specjalne (fundowane)

W chwili obecnej z własnego funduszu stypendialnego PW realizowane są 4 stypendia z puli stypendiów specjalnych (fundowanych) i są to:

 • Stypendium im. inż. Meczysława Króla
 • Stypendium im. Mariana Kantona
 • Stypendium Delitissue
 • Stypendium Rodziny Lipińskich