Stypendia z FPMSiD w latach ubiegłych

  

Archiwalne regulaminy obowiązujące w poprzednich latach akademickich.

 

Stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 2016/2017

Stypendia przyznawane zgodnie z regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2016/2017.

Stypendia Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów 2015/16

  Stypendia przyznawane zgodnie z Regulaminem Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2015/2016.

Stypendia Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów 2014/15

Stypendia przyznawane zgodnie z Regulaminem Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2014/2015.

Stypendia Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów 2013/14

Stypendia przyznawane zgodnie z Regulaminem Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2013/2014.

Stypendia Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów 2012/13

Stypendia przyznawane zgodnie z Regulaminem Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2012/2013.