Diagnostyka, mechatronika i rzeczoznawstwo samochodowe oraz ubezpieczenia

Ogólna charakterystyka:

Studia podyplomowe prowadzą wykładowcy Politechniki Warszawskiej oraz specjaliści z różnych stowarzyszeń rzeczoznawczych. Szkolenie trwa dwa semestry i obejmuje ok. 230 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Zajęcia są prowadzone w czasie zjazdów w miesiącach październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i obrona prac końcowych w czerwcu.

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie najnowszej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie: budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów w tym mechatroniki samochodowej, zagadnień bezpieczeństwa samochodu, diagnostyki i badań pojazdów oraz mechaniki ich ruchu w złożonych sytuacjach drogowych, zagadnień prawnych i techniczno–analitycznych pracy rzeczoznawcy samochodowego, techniki komputerowej, podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.

Tematyka studium podyplomowego jest zgodna z kompetencjami rzeczoznawcy samochodowego określonymi przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego.

 

Informacje dodatkowe:

  • Czas trwania:              2 semestry, 10 zjazdów, łącznie 230 godzin
  • Zasady naboru:            Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
  • Termin zgłoszeń:           Do pierwszego zjazdu Studiów Podyplomowych (ostatni weekend października)
  • Opłaty:                       3500 zł (po 1750 zł za semestr)         
 
Terminy zjazdów w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019:

26÷28.10.2018
16÷18.11.2018
14÷16.12.2018
11÷13.01.2019
25÷27.01.2019
 

Terminy zjazdów w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019:

22÷24.02.2019
08÷10.03.2019
12÷14.04.2019
10÷12.05.2019
01÷02.06.2019
 

Zajęcia odbywają się w następujących ramach czasowych:

w piątki w godz. 16:15 - 20:30,

w soboty w godz. 8:15 - 18:00,

w niedziele w godz. 8:15 - 14:00.

 

Studia organizowane przez:

  • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
  • przy współpracy ze stowarzyszeniami rzeczoznawców motoryzacyjnych

 

Kierownik studiów: dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. PW

                                  

Adres:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Warszawa 02-524, ul. Narbutta 84

Tel. 607 750 285 , (22) 234 81 18

e-mail: studium@simr.pw.edu.pl

 

Więcej informacji na stronie: www.mechlab.simr.pw.edu.pl w zakładce Studia Podyplomowe.