Komputerowe wspomaganie projektowania z podstawami wzornictwa przemysłowego

Ogólna charakterystyka:
Głównym celem proponowanych studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności wykorzystania metod i narzędzi komputerowych na każdym etapie procesu projektowego, począwszy od prac koncepcyjnych poprzez analizy, wariantowanie rozwiązań, projektowanie szczegółowe, aż do etapu wytwarzania i badań prototypu produktu.
Studia adresowane są do inżynierów uczestniczących w realizacji procesów projektowych. Program studiów realizowany jest w trakcie dwóch semestrów zajęć. W programie studiów zawarto, oprócz tematyki związanej z technologiami komputerowymi, także zagadnienia z zakresu zastosowania materiałów inteligentnych, projektowania wzorniczego oraz marketingu.

Studia organizowane przez:
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych we współpracy z wydziałem Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Adres:
Sekretariat studiów:
02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84
tel. (22) 234-83-48, (22) 234-82-86
fax. (22) 234-86-22
kom. 606-986-703
e-mail: sto@simr.pw.edu.pl
Więcej informacji