Technika i mechatronika pojazdów samochodowych

Ogólna charakterystyka:

W ramach studium przedstawione będą trzy podstawowe grupy przedmiotów związanych z: budową, zasadą działania i eksploatacją układów mechanicznych i mechatronicznych pojazdów, oceną stanu technicznego i przyczyn wystąpienia uszkodzenia.

Tematyka studium podyplomowego jest zgodna z wymogami dotyczącymi studiów podyplomowych w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć).

 

Informacje dodatkowe:

  • Czas trwania:               3 semestry, 15 zjazdów, łącznie 368 godzin
  • Zasady naboru:            Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
  • Termin zgłoszeń:           do pierwszego zjazdu Studiów Podyplomowych (ostatni weekend października)
  • Opłaty:                       5100 zł (w trzech ratach po 1700 zł za semestr);

 

Terminy zjazdów w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019:

26÷28.10.2018
16÷18.11.2018
14÷16.12.2018
11÷13.01.2019
25÷27.01.2019

Terminy zjazdów w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019:

22÷24.02.2019
08÷10.03.2019
12÷14.04.2019
10÷12.05.2019
01÷02.06.2019

 

Zajęcia odbywają się w następujących ramach czasowych:

w piątki w godz. 16:15 - 20:30,

w soboty w godz. 8:15 - 18:00,

w niedziele w godz. 8:15 - 14:00.

 

Studium organizowane przez:

  • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

 

Kierownik studium:  prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Dybała                                             

 

Adres:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH

Warszawa 02-524, ul. Narbutta 84

Tel. 607 750 285 , (22) 234 81 18

e-mail: studium@simr.pw.edu.pl

 

Więcej informacji na stronie www.mechlab.simr.pw.edu.pl w zakładce Studia Podyplomowe