Działalność

Klub zwykle organizuje 4 spotkania członkowskie ciągu roku. Spotkania mają charakter towarzyski, czasem seminaryjny. Przy okazji spotkań często organizowane są prezentacje ciekawszych prac dyplomowych dokonywane przez ich autorów (tzn. studentów) jak również prezentacje osiągnięć zawodowych i własnych wdrożeń dokonanych przez czynnych zawodowo absolwentów oraz technologii z którymi pracują.

Klub patronuje również licznym imprezom organizowanym w ramach działalności Wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnopolskich seminariów i konferencji, imprez studenckich i kół naukowych.

Istnieje również możliwość wykorzystania wolnego czasu członków Klubu do bezpośrednich kontaktów ze studentami.