O Klubie

Klub Absolwenta Wydziału SiMR PW stanowi nieformalną organizację, zrzeszającą absolwentów tego Wydziału. Klub został powołany do życia w 1983 roku. Od tego czasu (do roku 2015) odbyło się ponad 90 spotkań jego członków.