Terminarz spotkań

Absolwenci spotykają się cztery razy w roku. Szczegółowy terminarz spotkań na kolejny rok jest ustalany i podawany do wiadomości na ostatnim (grudniowym) spotkaniu opłatkowym. Jest też publikowany na dostępnych stronach internetowych.