Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk

Prezydent miasta Ełku zaprasza dyplomantów oraz absolwentów uczelni do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk.

Konkurs skierowany jest do autorów prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, nie wyłaczając absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Tematyka prac, która powinna być w jakimś stopniu związana z miastem Ełk, może dotyczyć takich dziedzin, jak na przykład transport, rozwiązania techniczne, konstrukcje i urządzenia, architektura krajobrazu, urbanistyka, gospodarka przestrzenna i turystyczna, historia miasta, turystyka i rekreacja, polityka społeczna, administracja publiczna, rozwój przedsiębiorczości czy pedagogika.

Prace można składać do 15 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje na oficjalnej stronie miasta Ełk »