Konkurs o nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Zarząd Główny w Warszawie organizuje XXII EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej w roku akademickim 2021/2022.

Konkurs adresowany jest do dyplomantów studiów I stopnia (inżynierskich) i II stopnia (magisterskich) wydziałów mechanicznych oraz innych wydziałów prowadzących studia o profilu mechanicznym na politechnikach i w innych publicznych wyższych szkołach technicznych, w których wykonywane są prace dyplomowe z zakresu dyscyplin Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Mechanika, a także dyscyplin pokrewnych.

Uczestnikami Konkursu mogą być dyplomanci, których prace dyplomowe zostały ocenione na stopień bardzo dobry.

Ramowy terminarz składania prac z niezbędnymi dokumentami:

  • I etap  – do 14 października 2022 r.
  • II etap – do 15 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje, regulamin, wniosek zgłoszeniowy »