Konkurs prac magisterskich z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce

Rada do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

Celem Konkursu jest uhonorowanie absolwentów szkół wyższych, którzy z sukcesem obronili swoje prace magisterskie dotyczące uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Inicjatywa ta ma również docenić rolę promotorów tych prac, którzy efektywnie opiekując się magistrantami przyczynili się do ich sukcesu. 

Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać:

  1. autorzy prac magisterskich po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora,
  2. promotorzy, za zgodą autora,
  3. uczelnie, za zgodą autora.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione na uczelniach wyższych mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie między dniem 1 stycznia 2016 roku, a dniem 28 lutego 2021 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 czerwca 2021 roku drogą elektroniczną na adres: konkurs.przedsiebiorczosci@prezydent.pl lub pocztą tradycyjną do Kancelarii Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu podane są w regulaminie Konkursu oraz w formularzu zgłoszeniowym, które dostępne są również w serwisie www.prezydent.pl, w zakładce Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne.

  1. za zajęcie pierwszego miejsca – 10 tysięcy złotych brutto;
  2. za zajęcie drugiego miejsca – 7 tysięcy złotych brutto;
  3. za zajęcie trzeciego miejsca – 4 tysiące złotych brutto.