Nagroda Prezydenta Bydgoszczy za pracę dyplomową lub doktorską

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza kolejną edycję konkursu pn. Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagroda dla promotorów prac, obejmującą prace obronione w roku akademickim 2020/2021.

Ideą konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą, a przy tym najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:

  1. PRACE MAGISTERSKIE i DOKTORSKIE:
    I miejsce - 7 tys. zł brutto; II miejsce – 5 tys. zł brutto; III miejsce – 3 tys. zł brutto
  2. PRACE INŻYNIERSKIE i LICENCJACKIE:
    I miejsce - 5 tys. zł brutto; II miejsce – 3 tys. zł brutto; III miejsce – 2 tys. zł brutto

Nagroda dla promotorów prac wynosi 1,5 tys. zł brutto.

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace spełniające kryteria regulaminowe i obronione w roku akademickim 2020/2021, przez co rozumie się dla potrzeb konkursu okres pomiędzy 1 października 2020 roku a 31 grudnia 2021 roku.

Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia 2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).

Szczegóły na stronie internetowej: www.bydgoszcz.pl (dział miasto/wyróżnienia i nagrody)