Nagroda Prezydenta Warszawy za prace magisterskie i rozprawy doktorskie

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych w 2021 roku, poruszających tematykę Warszawy i rozwoju miasta, do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. Zgłoszenia przyjmowane będą do 29 kwietnia.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać w wersji edytowalnej na adres naukowa@um.warszawa.pl, a wymienione w regulaminie załączniki powinny być przekazane w formacie PDF. W przypadku zgłoszenia przesyłanego mailem, gdy łączna objętość przekracza 10 MB, należy przekazać je w postaci odsyłacza do miejsca zapisania w zasobach internetowych.

Do pobrania: 

Szczegółowe informacje na stronie UM Warszawa: https://edukacja.um.warszawa.pl/nagroda-prezydenta