Konkurs stażowy dla studentów wszystkich kierunków studiów

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza studentów wszystkich kierunków studiów do udziału w partnerskim konkursie „Masz staż”.

Zwycięzcy, którzy najlepiej wykonają przygotowane zadanie, będą mogli wziąć udział w płatnym miesięcznym stażu w wybranej redakcji lub dziale gazety o zasięgu ogólnopolskim.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 30 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje na stronie Biura Karier PW.