Zapraszamy do udziału w badaniu karier zawodowych absolwentów

Czy zechcą Państwo opowiedzieć młodszym koleżankom i kolegom o swym doświadczeniu?

Czy pomogą nam Państwo dowiedzieć się jak absolwenci PW odnajdują się na rynku pracy?

Czy chcą Państwo inspirować Politechnikę Warszawską do rozwoju, by logo PW na dyplomie było symbolem jakości i prestiżu?

Zapraszamy do udziału w badaniu Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Aby już teraz wziąć udział w tegorocznym badaniu, prosimy kliknąć odsyłacz: https://bit.ly/3A0iq9Z

Zachęcamy też do przekazania tej informacji innym absolwentom naszego Wydziału, a także dziękujemy za Państwa otwartość!