Archiwalne

Nieaktualne oferty pracy

1. Konkurs na stanowisko asystenta naukowo - dydaktycznego

Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich, Zakład Transportu Bliskiego

Termin składania dokumentów: 5.11.2013r

Szczegóły konkursu dostępne na stronie BIP PW.

_________________________________________________________

2. Konkurs na stanowisko asystenta naukowo - dydaktycznego

Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich, Zakład Transportu Bliskiego

Termin składania dokumentów: 5.11.2013r

Szczegóły konkursu dostępne na stronie BIP PW.

___________________________________________________

Główny Specjalista ds. Administracyjnych

Biuro Dziekana Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Wymiar: 0,5 etatu

Dokumenty należy składać do dnia 27.05.2013r.

Wymagania i dalsze informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PW

Konkurs na stanowiska Referentów technicznych

Biuro Obsługi Informatycznej Wydziału SiMR
Wymiar: 3 x 0,5 etatu.
Dokumenty należy składać do dnia 02.06.2014 r
Wymagania i dalsze informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PW