Oferty na stanowiska nauczycieli akademickich

Adiunkt w Zakładzie Napędów Wieloźródłowych

Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Napędów Wieloźródłowych Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Asystent

Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych ogłasza konkurs na objęcie stanowiska asystenta na wydziale SiMR Politechniki Warszawskiej.