Aktualności

Opiniowanie kandydatów na dyrektorów instytutów

Opiniowanie kandydatów na dyrektorów instytutów odbędzie się w sekretariacie dziekana w dniach 5 maja –  10 maja 2016 r. w godzinach 9:00 – 15:00
Kandydatury:

 • Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich - prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski
 • Instytut Podstaw Budowy Maszyn - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
 • Instytut Pojazdów - dr hab. inż. Jan Matej

IX Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów”

Zaproszenie na IX Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów” – SiMR – 19.05.2016 r. (czwartek)

W dniu 19 maja 2016 r. Instytut Pojazdów PW organizuje na Wydziale SiMR IX Ogólnopolskie Sympozjum poświęcone „Historycznemu Rozwojowi Konstrukcji Pojazdów”.

Wyniki wyborów do kolegium elektorów

Wyniki wyborów do kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie - grupa A

 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
 • prof. nzw. dr hab. inż. Witold Marowski
 • prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz
 • prof. nzw. dr hab. inż. Robert Zalewski

patrz pełny tekst protokołu WKW z zebrania wyborczego

Termin wyborów do kolegium elektorów

Wybory przedstawicieli do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych odbędą się

25 kwietnia (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali 3.12.

patrz komunikat WKW

Komunikat WKW SiMR o wyborze prodziekanów

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych przez kolegium elektorów na stanowiska prodziekanów na kadencję 2016 - 2020 zostali wybrani

 • Prodziekan – elekt ds. nauczania doc. Dr inż. Andrzej Wąsiewski
 • Prodziekan – elekt ds. nauki prof. nzw. dr hab. inż. Witold Marowski
 • Prodziekan – elekt ds. studenckich prof. nzw. dr hab. inż. Robert Zalewski
 • Prodziekan – elekt ds. studiów niestacjonarnych prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz

patrz pełny tekst komunikatu WKW

Wybory prodziekanów wydziału SiMR

Wybory prodziekanów wydziału SiMR - 22.04.2016, godz. 10:00, sala 3.12, patrz komunikat WKW.

Zebranie z kandydatami na prodziekanów

Zebranie z kandydatami na prodziekanów na kadencję 2016-2020 - 21.04.2016 (czwartek), godz. 10:15, s. 2.5

 patrz komunikat WKW

Informacja WKW nr 16 o wyborze dziekana wydziału SiMR na kadencję 2016-2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że dziekanem wydziału SiMR na kadencję 2016 - 20120 został wybrany

prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

                          patrz Informacja WKW

Wybory dziekana wydziału SiMR - 19.04.2016 (wtorek)

Wybory dziekana wydziału SiMR - 19.04.2016 (wtorek) - godz. 10:00 - sala 3.12

                    patrz komunikat 20/2016 WKW

Prezentacje kandydatów na funkcję dziekana wydziału SiMR

Otwarte zebranie przedwyborcze

Otwarte zebranie przedwyborcze z kandydatami na funkcję dziekana wydziału SiMR PW

7 kwietnia 2016 (czwartek), godz. 10:15, sala 2.5

              patrz komunikat WKW

Kandydaci na dziekana wydziału SiMR PW na kadencję 2016-2020

prof. dr hab. inż. Jerzy Osiński
prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

                             patrz komunikat WKW SiMR

Terminy zgłaszania kandydatów na funkcję dziekana wydziału SiMR PW

Zgłaszanie kandydatów na funkcję dziekana wydziału SiMR PW odbywać się będzie, w bieżącym roku, w następujących dniach:

 • 31 marca (czwartek),
 • 1 kwietnia (piątek),
 • 4 kwietnia (poniedziałek),
 • 5 kwietnia (wtorek).

w godzinach 10:00 - 13:00, w pokoju 0.5 (sekretariat).

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych
wszystkim Pracownikom, Studentom oraz Przyjaciołom Wydziału

życzy Dziekan Wydziału
prof. Stanisław Radkowski

Informacja o wyborze prof. Jana Szmidta na Rektora PW w kadencji 2016-2020

Otwarte zebranie przedwyborcze

Otwarte zebranie przedwyborcze z kandydatem na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej odbędzie się w dniu 11 marca 2016 roku w Małej Auli w Gmachu Głównym PW i rozpocznie się o godz. 13:00.
Tekst komunikatu UKW

Seminarium „Wybrane zagadnienia druku 3D”

Wykłady popularno-naukowe i popularno-techniczne podczas "IX Międzynarodowych Targów Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL" w Kielcach w ramach VII edycji "Dni Druku 3D" w dniach 10-11.03.2016 r. (czw.-pt.)
Więcej informacji na stronie www.dnidruku3d.pl/wyklady

Miejsce i czas seminarium: Wykłady odbywać się będą w sali konferencyjnej na terenie Hali G Targów Kielce gdzie są "Dni Druku 3D". Wykłady będą w dniach 10-11.03.2016 r. (czw.-pt.). Wykłady w postaci prezentacji multimedialnych trwają 20 min., a po nich jest dyskusja i przerwa – razem 25 min.

Udział w seminarium jest bezpłatny, a informacje dla zwiedzających są na stronach Targów.

Wyniki wyborów do kolegiów elektorów oraz rady wydziału

Wyniki wyborów do kolegiów elektorów oraz rady wydziału przeprowadzonych w dniu 26 lutego 2016. - protokoły

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 25.02.2016

Listy kandydatów na przedstawicieli nauczycieli akademickich i przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do kolegiów wyborczych oraz do rady wydziału są dostępne w zakładce Wybory 2016-2020.

Wybory nowych władz Wydziału i Uczelni

W związku z Wyborami nowych władz Wydziału i Uczelni Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o zamieszczonych uchwałach komisji, jej składzie oraz innych informacjach w zakładce Wybory 2016-2020 na stronie Wydziałowej i na tablicy w hallu głównym na parterze przy pokoju 0.1