Budżet partycypacyjny Politechniki Warszawskiej

W tym roku po raz pierwszy pojawiła się możliwość współudziału całej naszej społeczności akademickiej w kształtowaniu obiektów PW i ich najbliższego otoczenia – w postaci budżetu partycypacyjnego. Kwota przeznaczona na ten cel to sto tysięcy złotych, a termin zgłaszania pomysłów na jej wykorzystanie został przedłużony do 15 stycznia 2019 r.

Głównym celem jest zaangażowanie wszystkich pracowników i studentów naszej uczelni w proces udoskonalania naszego kampusu, zgodnie z ideą dobra wspólnego. Wszyscy jesteśmy zaproszeni zarówno do zgłaszania swoich projektów, jak i do głosowania nad wyborem tych, które zostaną zrealizowane.

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe