Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Partycypacyjnego PW

Rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach tegorocznego Budżetu Partycypacyjnego Politechniki Warszawskiej, które potrwa do 27 kwietnia 2020 roku. Wśród 17 pozycji zakwalifikowanych do tego etapu jest wiata rowerowa przed gmachem Samochodów i Ciągników, gdzie obecnie ustawione są stojaki rowerowe.

Studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz doktoranci mogą głosować za pośrednictwem systemu USOS, w zakładce AKTUALNOŚCI → DOKUMENTY → Ankieter. (Bezpośredni odsyłacz do ankiety: https://ankieter.usos.pw.edu.pl/surveys/18/?_s=1).

Pracownicy głosują za pośrednictwem portalu SAP, w zakładce Uczelnia. (Dostęp do SAP jest możliwy z każdego dowolnego miejsca, nie tylko w sieci politechnicznej).

Lista zakwalifikowanych projektów »