Komunikat WKW SiMR o dopuszczalności odręcznie sporządzonego dokumentu

W związku z pojawiającymi się problemami z drukowaniem udostępnionych formularzy bądź ich późniejszym skanowaniem po wypełnieniu i podpisaniu, Uczelniana Komisja Wyborcza dopuszcza możliwość odręcznego sporządzenia stosownego dokumentu, podpisania go i przesłania jego fotografii.

W tak sporządzonym dokumencie powinna być zawarta kompletna merytoryczna informacja jaką niosą formularze, z pominięciem pomocniczych treści technicznych.