Od 24 I do 22 II zajęcia dydaktyczne, egzaminy i zaliczenia w trybie zdalnym

Zgodnie z decyzją Rektora nr 7/2022 z 20 stycznia 2022 roku, od 24 stycznia do 22 lutego 2022 roku zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy i inne zaliczenia odbywają się w trybie zdalnym.

W pozostałych kwestiach związanych z funkcjonowaniem PW w czasie pandemii obowiązuje zarządzenie Rektora nr 110/2021, regulujące zasady funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 19 listopada 2021 roku.