Politechnika Warszawska trzecią uczelnią w Polsce

Rektorzy i prorektorzy najlepszych uczelni akademickich w Polsce, fot. BPI

W tegorocznym rankingu szkół wyższych Perspektywy 2017 Politechnika Warszawska znalazła się na trzecim miejscu w Polsce i już po raz 12. z rzędu zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych.

Ranking prowadzi Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. Klasyfikacja obejmuje między innymi takie kryteria, jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie. W tym roku po raz pierwszy zastosowano dwa nowe, ważne elementy oceny. Pierwszy z nich to wskaźnik „Ekonomiczne losy absolwentów”, przygotowany z uwzględnieniem przeprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego analiz danych ZUS. Drugim nowym punktem jest „Jakość przyjętych na studia”, mierzona m.in. wynikami egzaminów maturalnych osób, które w październiku 2016 podjęły studia na pierwszym roku studiów stacjonarnych w danej jednostce.

Ponadto Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce w kryterium Absolwenci na rynku pracy.

Więcej informacji dotyczących rankingu na stronie Politechniki Warszawskiej.