Projekt NERW PW na wydziale SiMR

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą informacją dotyczącą zadań realizowanych na wydziale SiMR w ramach projektu pod nazwą „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

Projekt ten jest finansowany w ramach Osi III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Na naszym wydziale realizowane są obecnie trzy zadania:

  • Zadanie nr 25: Opracowanie programu i uruchomienie kierunku studiów II stopnia „Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych”
  • Zadanie nr 26: Opracowanie programu i realizacja kształcenia na studiach II stopnia w języku angielskim dla kierunku „Mechanical Engineering” (Mechanika i budowa maszyn)
  • Zadanie nr 27: Opracowanie programu i realizacja kształcenia na studiach i stopnia w języku angielskim dla kierunku „Automotive Mechatronics”

Szczegółowe informacje