Seminarium uczelniane na temat Ustawy 2.0

29 listopada 2017 r. o godz. 16:15 w Małej Auli w Gmachu Głównym zaplanowane jest seminarium uczelniane na temat Ustawy 2.0. Podczas spotkania referaty wygłoszą: prof. Zbigniew Marciniak, Wiceprzewodniczący RGNiSW, Członek Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP oraz prof. Wojciech Wawrzyński, Prorektor ds. Ogólnych PW.

Seminarium jest otwarte dla wszystkich. Będzie to już kolejne zorganizowane w murach Politechniki Warszawskiej spotkanie poświęcone projektowi nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, regulującej funkcjonowanie polskich uczelni. 1 marca 2017 r., w Gmachu Głównym odbyła się konferencja „Ustawa 2.0”, podczas której zostały przedstawione propozycje zmian, które nowe regulacje powinny wnieść.