Śladami Powstania Warszawskiego na PW

Podczas niemieckiej okupacji Politechnika Warszawska nie zawiesiła swojej działalności i nadal prowadziła badania naukowe oraz kształciła studentów pod szyldem Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej. Podzieliła także tragiczne losy swojego miasta, szczególnie w czasie Powstania Warszawskiego.

W okresie II wojny światowej uczelnia wypromowała około 200 inżynierów oraz 20 doktorów nauk technicznych, a także przeprowadzono w niej 14 habilitacji.

W dniach Powstania zorganizowano w jej budynkach szpital przyfrontowy i jadalnię. Była też areną dramatycznych walk z zaciekle atakującymi oddziałami niemieckimi.

Poznaj historię walk powstańczych na terenach Politechniki i w jej okolicach »