Specjalny tryb pracy jednostek wydziału SiMR oraz ważne informacje dla studentów

[Aktualizacja 29.05.2020]
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o trybie pracy jednostek wydziału SiMR w okresie obowiązywania zarządzeń w sprawie podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19), informacjami praktycznymi dotyczącymi studiowania (w tym o ZDALNEJ REALIZACJI ZAJĘĆ oraz NOWYCH TERMINACH ZJAZDÓW na studiach niestacjonarnych), spraw studenckich, dostępu do gmachu Samochodów i Ciągników w okresie do 29 maja i po 29 maja br.

29.05.2020 —————————————————————————————————————————————————
Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana Wydziału SiMR w sprawie zasad korzystania z budynku wydziału

Zarządzenie nr 3/2020 Dziekana Wydziału SiMR w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych od dnia 29 maja 2020 r.

Które pracownie i laboratoria wznowiły działalność? Gdzie można poznać obowiązujące zasady i wymogi bezpieczeństwa? Jak będą działać biblioteki, jak będą prowadzone zajęcia dydaktyczne, egzaminy dyplomowe, praktyki? Odpowiedzi na najczęstsze pytania »

26.05.2020 —————————————————————————————————————————————————
Zarządzenie nr 33/2020 Rektora PW w sprawie częściowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie nr 32/2020 Rektora PW w sprawie częściowego przywracania działalności dydaktycznej Politechniki Warszawskiej

14.05.2020 —————————————————————————————————————————————————

Zgodnie z zarządzeniem nr 30/2020 Rektora PW, zmieniającym zarządzenie nr 16/2020, okres zawieszenia zajęć dydaktycznych został wydłużony do 29 maja 2020 r.

08.04.2020 —————————————————————————————————————————————————
Zgodnie z zarządzeniem nr 23/2020 Rektora PW, zmieniającym zarządzenie nr 16/2020, okres zawieszenia zajęć dydaktycznych został wydłużony do 15 maja 2020 r.
————————————————————————————————————————————————————————

Zarządzenie dziekana wydziału SiMR z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym oraz nowych terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych »

Istotne informacje dotyczące studiowania, spraw studenckich i spraw ogólnych »

» Informacja dziekana wydziału SiMR z dnia 13 marca 2020 roku

06.04.2020 / 26.03.2020 ——————————————————————————————————————————
Informacje na temat zajęć prowadzonych zdalnie oraz dostępności materiałów dydaktycznych (aktualizacja 06.04.2020) zostały przekazane studentom wydziału SiMR za pośrednictwem poczty elektronicznej systemu USOS.
————————————————————————————————————————————————————————

14.05.2020 —————————————————————————————————————————————————
W okresie od 18 marca do 29 maja 2020 roku, na mocy zarządzenia nr 19/2020, zarządzenia nr 20/2020, zarządzenia nr 24/2020 oraz zarządzenia nr 29/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej obowiązuje ograniczenie dostępu do obiektów Wydziału SiMR. W tym czasie do Gmachu Samochodów i Ciągników PW będą wpuszczane jedynie osoby dyżurujące, zgłoszone przez kierowników jednostek organizacyjnych.
————————————————————————————————————————————————————————

Komunikaty Rektora PW w związku z zagrożeniem epidemicznym »

 

W obliczu wyzwania, jakim jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się zagrożenia epidemicznego, JM Rektor Politechniki Warszawskiej wystosował specjalny list do całej naszej społeczności:
» List Rektora prof. Jana Szmidta do wspólnoty Politechniki Warszawskiej