Wyniki głosowania indykacyjnego wyłaniającego kandydatów na dziekana

W przeprowadzonych w dniu 2 lipca 2020 roku wyborach indykacyjnych, mających na celu wyłonienie kandydatów na dziekana wydziału SiMR na kadencję 2020-2024, poparcie przekraczające 10% uzyskali następujący prekandydaci:

Wszyscy trzej kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i zostaną przedstawieni Rektorowi Elektowi, który dokona wyboru dziekana. Kadencja nowego dziekana rozpoczyna się 1 września 2020 roku.

  

Dokumenty uczelnianej oraz wydziałowej komisji wyborczej dotyczące procesu wyborczego na kadencję 2020-2024 »