Zgłaszanie kandydatur na funkcje kierownicze w Instytucie PiMR

W dniach 12-13 marca oraz 16-17 marca 2020 r. w godz. 9.00 – 12.00 oraz 13.00 – 15.00 w Sekretariacie Dziekana odbędzie się zbieranie (anonimowe, do urny) zgłoszeń kandydatur na funkcje kierownicze w Instytucie Pojazdów i Maszyn Roboczych, równoznaczne z oddaniem głosu na zgłoszoną osobę.

Zbierane będą kandydatury na następujące funkcje, a zarazem głosy na zgłaszane osoby:

  • Dyrektora Instytutu Pojazdów i Maszyn Roboczych
  • Kierownika Zakładu Samochodów
  • Kierownika Zakładu Maszyn Budowlanych i Transportu Bliskiego
  • Kierownika Zakładu Napędów Wieloźródłowych
  • Kierownika Zakład Pojazdów Szynowych

Planowany okres powołania osób pełniących ww. funkcje: od dnia 01.05.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

Zgłoszenie kandydatury na funkcję dyrektora może przedstawić każdy pracownik zatrudniony w Instytucie.

Zgłoszenie kandydatury na funkcje kierownika zakładu może przedstawić pracownik zatrudniony w danym Zakładzie.

Każde zgłoszenie liczone będzie jako głos oddany na danego kandydata.

» Pełny komunikat