Zmarł dr inż. Wojciech Kamela

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 11 kwietnia 2020 roku zmarł dr inż. Wojciech Kamela, pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Silników Spalinowych w Instytucie Pojazdów i Maszyn Roboczych (d. Instytut Pojazdów).

Dr inż. Wojciech Kamela urodził się 11 marca 1981 r. w  Warszawie. Już podczas studiów współpracował z pracownikami Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej przy zagadnieniach technicznych realizowanych na hamowni silnikowej Instytutu Pojazdów. Następnie, po uzyskaniu tytułu zawodowego inżyniera, został zatrudniony na Wydziale SiMR. W maju 2007 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale SiMR na specjalności silniki spalinowe. Doktorem nauk technicznych został 14.10.2015 r. na podstawie wyróżnionej rozprawy pt. „Analiza właściwości reaktorów pułapek tlenków azotu stosowanych w silnikach o zapłonie iskrowym”. Od 2016 r. pracował na stanowisku adiunkta w Zakładzie Silników Spalinowych. Pełnił również rolę kierownika Laboratorium Silników Spalinowych oraz Laboratorium Niskoemisyjnych Silników Spalinowych. Był wieloletnim członkiem Komisji Konkursowej Konkursu Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej w zakresie Pojazdów i Maszyn dla uczniów szkół średnich, organizowanego przez Wydział SiMR. Był autorem lub współautorem ponad 20 publikacji w polskich oraz zagranicznych czasopismach naukowych. Promotor prac dyplomowych. Wieloletni aktywny członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych oraz Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Sympozjum „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska” organizowanego przez Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Otrzymał kilka nagród zespołowych JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W 2018 r. został uhonorowany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medalem Brązowym za długoletnią służbę.

Dr inż. Wojciech Kamela był człowiekiem o bardzo szerokich zainteresowaniach, nie tylko związanych z silnikami spalinowymi. Zapalony wędkarz, wieloletni żeglarz, doskonały narciarz. Członek Sekcji Strzeleckiej Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego Legii Warszawa. Inżynier mechanik, naukowiec, zaangażowany dydaktyk. W wolnym czasie z pasją oddawał się rajdom samochodowym, będąc aktywnym członkiem Automobilklubu Królewskiego, a zwłaszcza naprawom i ulepszeniom swojej ukochanej rajdówki.

Żegnamy człowieka prawego, przyjaznego i otwartego na ludzi, zawsze uśmiechniętego i gotowego pomagać innym, który pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

 Dyrekcja Instytutu Pojazdów i Maszyn Roboczych, Koleżanki i Koledzy