Zmarł prof. Roman Bogacz

W dniu 3 kwietnia br. zmarł prof. dr hab. inż. Roman Bogacz, emerytowany profesor zwyczajny w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej w Instytucie Pojazdów.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 13 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 12:00 w kaplicy na Cmentarzu Południowym w Antoninowie (gmina Piaseczno), po czym nastąpi odprowadzenie do grobu w Alei Zasłużonych.

Osoby chętne do skorzystania z organizowanego w dniu 13 IV transportu na uroczystości pogrzebowe proszone są o zgłaszanie się do wtorku 10 IV do sekretariatu Instytutu Pojazdów (p. 2.15, tel. 222348410).

  

 

Prof. dr hab. inż. Roman Bogacz

    Prof. dr hab. inż. Roman Bogacz – emerytowany profesor zwyczajny w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej w Instytucie Pojazdów, uczony wielce zasłużony dla rozwoju mechaniki i dyscyplin pokrewnych, znany w kraju i na świecie ekspert w zakresie dynamiki pojazdów szynowych i ich oddziaływania z otoczeniem. Do ostatnich swych dni był uczonym w pełni czynnym – prowadził wykłady i badania na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, publikował nowe prace naukowe, uczestniczył w konferencjach i seminariach naukowych.

    Prof. Roman Bogacz urodził się 1 września 1937 roku w Starachowicach. Studia wyższe ukończył w roku 1961 w Politechnice Warszawskiej na ówczesnym Wydziale Mechanicznym Konstrukcyjnym. Pracę doktorską pod kierunkiem prof. Sylwestra Kaliskiego obronił w roku 1970 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, który pozostał jego głównym miejscem pracy aż do emerytury. Przez wiele lat był również pracownikiem Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej i Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Warszawie. W roku 1978 w IPPT uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w latach 1990 i 1994 tytuł profesora nauk technicznych, odpowiednio nadzwyczajnego i zwyczajnego.

    Dorobek badawczy prof. Romana Bogacza świadczący o jego wkładzie w rozwój dyscyplin naukowych Mechanika oraz Budowa i Eksploatacji Maszyn jest niezwykle bogaty. To ponad 400 publikacji oraz wiele analiz naukowych, ekspertyz i opracowań technicznych wykonanych na potrzeby przemysłu. Stworzył szkołę naukową dynamiki pojazdów szynowych, której przedstawiciele są dziś znani i wysoko cenieni w środowisku naukowym i przemysłowym w Polsce i za granicą.

    Profesor Roman Bogacz bardzo aktywnie działał na rzecz rozwoju polsko-niemieckiej współpracy naukowej i technicznej. Jego kontakty z uczonymi i instytucjami naukowymi z Niemiec rozpoczęły się jeszcze przed zmianą ustrojową w Polsce. Organizując przez prawie 30 lat cykliczne warsztaty polsko-niemieckie oraz sympozja polsko-grecko-niemieckie, promował za granicą osiągnięcia polskich uczonych w obszarze mechaniki i budowy maszyn. Wielu młodych polskich naukowców wspierał w uzyskaniu zagranicznych stypendiów i staży naukowych.

    Był prawym człowiekiem, życzliwym nauczycielem, wspaniałym kolegą i przyjacielem. Taki pozostanie w naszej pamięci.

Współpracownicy z Wydziału SiMR